Direktör Albert Påhlssons Stiftelse för forskning och välgörenhet

Stiftelsen har till ändamål att:

dels främja forskning kring nutrition, näringsfysiologi och ämnesomsättning. Projekt i ansökan kan omfatta studier av basala mekanismer under normala såväl som sjukliga tillstånd, befrämjande av hälsa, samt diagnostik, prevention och behandling av sjukdomar inom de relevanta områdena. Ansökningar från forskare tidigt i karriären liksom flerdisciplinära projekt uppmuntras. Mera omfattande projekt kan ges stöd upp till 3 år vid ett ansökningstillfälle. Sökande skall ha disputerat. En anknytning till Malmö-/Lundområdet bör finnas.

dels främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade. Understöd lämnas till institutioner, föreningar och andra sammanslutningar som utövar hjälpverksamhet åt sådana enskilda behövande. Verksamheten bör ha anknytning till Malmöområdet.

I ansökan skall anges vilka andra anslag som sökts eller erhållits för samma ändamål.

Ansökan om forskningsanslag skall ske elektroniskt på ansok.pahlssonsstiftelse.se/sbs/PS senast den 28 september 2018.

Ansökan om bidrag till välgörenhet sänds i fyra exemplar senast den 28 september 2018 till stiftelsens sekreterare advokat Lars Andersson, Advokatfirman LA PARTNERS AB, Box 487, 201 24 Malmö,
tel 040‑20 08 50, e-post: advokaterna@lapartners.se. Stadgar, årsberättelse och andra handlingar som kan vara av betydelse vid stiftelsens bedömning bör bifogas.